Reklamačný formulár
Číslo objednávky: ………………………………
Názov produktu:………………………………………….
Dôvod vrátenia tovaru:
1. Poškodený produkt
3. Tento tovar som si neobjednal/a

Mám záujem o vrátenie peňazí
Online prevodom na bankový účet:
IBAN: _______________________

Toto sú pravidlá, ktoré sa musia dodržať:
1. Aby sme mohli vrátiť celú sumu, produkty musia byť v pôvodnom stave – neopotrebované a nepoškodené
2. Tovar neposielajte na dobierku, nebudeme ho akceptovať
3. Dôkladne si uschovajte kópiu potvrdenia o odoslaní tovar

X